Třídy

Od 1. 9. 2021 jsou v mateřské škole otevřené 3 třídy – Myšky, Koťata a Lišky. Vznik nové třídy umožnil snížení počtu dětí v původních dvou třídách, což umožňuje individuálnější přístup k dětem, můžeme využívat center aktivit podle programu Začít spolu, jehož prvky již dlouhodobě využíváme.

Všechny třídy jsou věkově heterogenní. Věkově smíšené třídy lépe simulují běžné sourozenecké uskupení jako v rodině a přinášejí celou řadu pozitiv jak pro mladší, tak pro starší děti. Třídy mají široké zaměření, vzdělávací nabídka vychází z potřeb dětí. Každodenním úkolem je předškolní příprava. Děti se postupně seznamují s předškolními testy a úkoly. Mezi pravidelné akce patří plavecký kurz, divadelní představení, exkurze, keramika, eko-programy, vystoupení pro rodiče apod.

Velký důraz klademe na příjemné soužití ve třídě, rozvíjíme přátelské vztahy a učíme se pomáhat jeden druhému.

Děti rozvíjíme po všech stránkách, což jim ulehčí vstup do základní školy.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu u dětí je osvojení vědomostí a dovedností z různých oblastí a také rozvoj vrozených schopností. Jedním z hlavních přání či odměn pro paní učitelky však bude, když se za nimi děti do mateřské školy budou těšit a na jejich tvářích bude převládat úsměv.

Logo myšky

Myšky


Ve třídě Myšek je vzděláváno 22 dětí, z toho 13 dívek a 9 chlapců. Paní učitelky v této třídě jsou zaměřené na pohybové aktivity a vzdělávání venku, z jejichž plánů a vzdělávacích nabídek potom čerpají i ostatní třídy.

Logo koťata

Koťata


Ve třídě Koťat je vzděláváno 22 dětí, z toho 14 dívek a 8 chlapců. Paní učitelky v této třídy jsou zaměřené na environmentální a hudební aktivity, z jejichž plánů a vzdělávacích nabídek potom čerpají i ostatní třídy.

Logo lišky

Lišky


Ve třídě Lišek je vzděláváno 12 dětí, z toho 6 dívek a 6 chlapců. Tato třída je pouze s polodenním provozem od 8,00 do 14,00 hodin. Dětem v této třídě je umožněn maximální individuální přístup. V čase od 12,00 do 14,00 hodin tato třída slouží výhradně pro děti plnící povinnou předškolní docházku.