Vánoční dílny

Tato akce proběhne ve čtvrtek 30. 11. od 15:30 do 16:30.

Kontakt


Mateřská škola Dobroměřice

Středohor 362, 440 01 Dobroměřice

Telefon: 415679141, 606794349

IČ: 727 43 239

Číslo účtu: 1022958329/0800

ID Datové schránky: t9fuugi

Zřizovatelem MŠ Dobroměřice je Obec Dobroměřice se sídlem:

Pražská 53, 440 01 Dobroměřice

IČ: 008 31 786

Ředitelkou MŠ je Mgr. Ludmila Jirotková.

Provozní doba školy je od 6:00 do 16:30 hodin

Mateřská škola Dobroměřice byla otevřena 8. ledna 1979. Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola Dobroměřice zřízena jako příspěvková organizace. Jedná se o jednopodlažní budovu se sedlovou střechou, která je obklopená rozlehlou zahradou. Zahrada je po částečné rekonstrukci a děti na ní mohou plně rozvíjet své fyzické dovednosti (dostatečné množství průlezek, houpaček, koloběžek, míčů, skluzavek apod.) i tvůrčí schopnosti (pískoviště, tabule na kreslení). Ve školním roce 2021/2022 mateřskou školu navštěvuje 56 dětí.

Děti jsou rozděleny do tří věkově heterogenních tříd a jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Začínáme spolu aneb společnou cestou ke zralé osobnosti.

  • Myšky
  • Koťata
  • Lišky

V mateřské škole využíváme prvky programu "Začít spolu", který podle nás nejlépe odpovídá naší filosofii. Jedná se zeména o centra aktivit, kde mají děti možnost vlastní volby, možnost úkol provést samostatně a nesou odpovědnost za svůj výběr.

Dále se zaměřujeme na socio-emoční rozvoj dětí. Do výchovně-vzdělávacího programu zařazujeme např. témata týkající se emocí. Za stěžejní považujeme komunikaci s dětmi. Vyhýbáme se negativním a pejorativním komentářům, zaměřujeme se na používání popisného jazyka a na pochvalu jako účinný nástroj formování žádoucího chování u dětí.