6. ŘÍJEN

Výlet do Skanzenu

Ve středu 6.10. čeká starší děti výlet do nedalekého Skanzenu Březno.

Rozpočet


V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Hlavní změnou je povinnost příspěvkových organizací sestavovat a zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet školy.