27. ZÁŘÍ

Galerie Benedikta Rejta

Ve středu navštíví předškolní děti výstavu v Galerii Benedikta Rejta.

Rozpočet


V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Hlavní změnou je povinnost příspěvkových organizací sestavovat a zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet školy.