Vánoční dílny

Tato akce proběhne ve čtvrtek 30. 11. od 15:30 do 16:30.

Školní vzdělávací program


Motto: Jen si děti všimněte co je krásy na světě!

Učitelky při své práci s dětmi využívají moderní pojetí výchovy a vzdělání. Jde nám o to, aby pro dítě vznikl dostatečný prostor k uplatnění mnohostranných aktivit, aby dítě mělo bohatou příležitost projevovat se, možnost spolurozhodovat, aby bylo schopno zodpovídat samo za sebe a aby bylo plnohodnotným partnerem pro celý kolektiv MŠ.

Mateřská škola má výchovně - vzdělávací program zaměřený na zdravý způsob života a podporu socio-emočního rozvoje dětí.

Školní vzdělávací program nese název:

Začínáme spolu aneb společnou cestou ke zralé osobnosti.

Členění vzdělávacího programu na jednotlivé tématické bloky vychází z přirozeného dětského vnímání, chápání okolního světa a také ze zaměření mateřské školy na ekologii a poznávání přírody.

Tématické bloky:
 1. Putování po mateřské škole
  • Naše školka a okolí
  • Pravidla slušného chování
  • Emoce
 2. Podzimní putování
  • Neživá příroda (počasí, živly)
  • Živá příroda (ovoce a zelenina, les, podzimní plody)
 3. Zimní putování
  • Advent
  • Zdraví a nemoc (počasí, oblečení, zdravá výživa, zimní sporty, lékař)
  • Masopust
 4. Jarní putování
  • Jarní příroda (domácí zvířata, počasí, 1.jarní den, květiny)
  • Velikonoce
  • Řemesla, povolání
  • Čarodějnice
 5. Letní a prázdninové putování
  • Svátek matek, rodina
  • Putování po světě - doprava, vaření, jídlo a stolování, voda

Kompletní školní vzdělávací program k nahlédnutí:
Školní vzdělávací program