6. ŘÍJEN

Výlet do Skanzenu

Ve středu 6.10. čeká starší děti výlet do nedalekého Skanzenu Březno.

Provoz mateřské školy v období letních prázdnin


Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude v letních měsících náseldující.

Mateřská škola bude uzavřena v termínu od 10. 7. do 18. 8. 2023, v ostatním termínu je škola otevřena dle běžného provozu.

Zároveň bychom chtěli upozornit, že od 1.9.2023 dojde ke změně školného, a sice na 600,- Kč na měsíc

Detailní výpočet školného naleznete v tabulce zde.