27

Říjen
Vánoční fotografování v MŠ

Ve středu 27. 10. proběhne v mateřské škole Vánoční fotografování dětí.
Cena setu je 300 Kč

Kalendář akcí - říjen / listopad

Po Út St Čt
25 26 27 28 29
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26

Zápis


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dobroměřice

Ředitelka Mateřské školy Dobroměřice Ludmila Jirotková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

  Pravidla pro přijímání dětí do předškolního vzdělávání platná v následující posloupnosti:

  • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2021, pokud již nenavštěvuje mateřskou školu. Tyto děti s trvalým pobytem v obci Dobroměřice jsou přijímány přednostně.
  1. Děti v posledním roce před zahájení povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou s trvalým pobytem v obci Dobroměřice - nar. do 31. 8. 2016.
  2. Děti, které do začátku školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku – nar. do 31. 8. 2018 s trvalým pobytem v obci Dobroměřice.
  3. Dítě s trvalým pobytem v obci Dobroměřice bude přijato k předškolnímu vzdělávání přednostně; pouze při nenaplněnosti kapacity mateřské školy dětmi, které dovrší 3 roky nejpozději do 31. 12. 2021, bude přijato dítě z jiné obce.
 3. V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude ředitelka školy zohledňovat věk dítěte, přednost budou mít děti starší před mladšími.

Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 je 12 dětí.

V Dobroměřicích dne 5. 3. 2021